لينکستان سايتهاي ايراني

 

مقالات لينکستان
فرهنگ و هنر  
 


بازگشت به فهرست مقالات

 

چگونه انعطاف پذير شويم ؟

هيچ کس نيست که در زندگي اش با هيچ مانع و مشکلي روبرو نشده باشد. بيشتر آدم ها در اين شرايط حس مي کنند که انگار زندگي شان به بن بست رسيده، اما اين موضوع در زندگي همه ما يک موضوع قابل پيش بيني و انتظار است و درست در همين لحظه هاست که تفاوت بين آدم ها مشخص مي شود. بعضي ها مثل يک کش که حسابي کشيده شده باشد سريعا به زندگي عادي برمي گردند و بعضي ديگر کاملا خود را مي بازند و درگير مشکلات حاشيه اي مي شوند
. فکر مي کنيد قابليت بازگشت به حالت عادي در چه افرادي وجود دارد؟ آنهايي که قادرند بعد از رويارويي با مشکل و مانع دوباره با سرعت زياد به حالت عادي برگشته و به راه حل هايي ديگر دست پيدا کنند به نوعي از نظر فکري و روحي انعطاف پذيري خوبي دارند و در شرايطي مثل از دست دادن شغل، بيماري و يا مرگ عزيزان با سرعتي زياد کنترل زندگي خود را به دست مي آورند. در مقابل، افرادي که انعطاف پذيري کمي دارند ممکن است خودشان در مشکل گم شوند، احساس کنند قرباني هستند، براي هميشه درگير آن شوند و حتي به مکانيسم هاي تطابقي نادرست مثل سو»مصرف موادمخدر رو بياورند. اين گروه آدم ها استعداد زيادي براي ابتلا به مشکلات رواني دارند.
انعطاف پذيري ضرورتا خود مشکل را برطرف نمي کند اما به فرد اين توانايي را مي دهد تا مشکلات را پشت سر بگذارد، لذتي را در زندگي (حتي در شرايط سخت) پيدا کند و عوامل تنش زاي بعدي را بهتر تحت کنترل درآورد. اگر شما فکر مي کنيد انعطاف پذيري کافي نداريد مي توانيد با تلاش و کسب مهارت هايي اين قابليت را در خود افزايش دهيد. انعطاف پذيري عاطفي و جسمي تا حدي يک موضوع ذاتي است. بعضي افراد در شرايط تغيير و هيجان کمتر ناراحت مي شوند. اين موضوع حتي در نوزادي هم قابل تشخيص است. انعطاف پذيري تا حدي هم به بعضي عوامل که تحت کنترل فرد نيستند مرتبط است مثل سن، جنس و ميزان مواجهه با آسيب. اما انعطاف پذيري در تمام آدم ها با تلاش و کوشش قابل دستيابي است.

خصوصيات افراد با انعطاف پذيري بالا

افراد با انعطاف پذيري بالا خصوصياتي دارند که بايد به آن توجه بيشتري کنيد تا بتوانيد آنها را کسب کرده و در خود پرورش دهيد:

هوشياري عاطفي و رواني:
آنها احساسات خود را مي شناسند و دليل بروز هر نوع احساس مثبت يا منفي را مي دانند.

صبر و شکيبايي:
چه روي اهدافي خارجي و چه در مورد راهکارهاي تطابقي در درون خود کار مي کنند، روي کار خود متمرکزند، آگاه اند، به مسير و فرآيند آن اعتماد داشته و از تلاش خود دست برنمي دارند.

کنترل دروني:
آنها بر اين باروند که خودشان بيشتر از عوامل بيروني، کنترل زندگي خود را در دست دارند.

خوش بيني:
در اکثر شرايط، جوانب مثبت را مي بينند و بر قدرت خود اعتقاد دارند.

حمايت:
با وجود آنکه به قدرت فردي خود اعتماد دارند اما ارزش شبکه اجتماعي را مي شناسند و اطراف شان مملو از دوستان و بستگاني حمايت گر است.

شوخ طبعي:
حتي در شرايط مشکل زندگي مي توانند بخندند و موضوعي خنده دار پيدا کنند.

ديدگاه:
قادرند از اشتباهات شان درس بگيرند (نه فقط آنها را انکار کنند)، موانع را به صورت چالش مي بينند و اجازه مي دهند مصيبت و مشکل موردنظر آنها را قوي تر کند. زندگي آنها معني دار است و خودشان را قرباني محسوب نمي کنند.

تمايلات معنوي:
ارتباط با جوانب معنوي باعث افزايش انعطاف پذيري رواني مي شود; به خصوص اگر اين باور و ارتباط، دروني و قوي باشد.

زود دست به کار شويد

هرچه زودتر اين قابليت را در خود تقويت کنيد، بيشتر از زندگي لذت مي بريد، پس معطل نکنيد. به اين راهکارها توجه کنيد:

باورهايتان را مثبت تر کنيد:
تحقيقات نشان مي دهد اعتماد به نفس در تطابق با استرس و بازتواني از وقايع سخت نقش مهمي ايفا مي کند. قدرت، توانايي و موفقيت هاي خود را به ياد آوريد.
اگر روي توانايي خود اعتماد بيشتري پيدا کنيد، در پاسخ و غلبه بر بحران قدرتمندتر وارد عمل شده و انعطاف پذيري را در آينده هم افزايش مي دهيد.

بامعناتر زندگي کنيد:
خانم «کانداس لايت نر» بعد از اينکه دختر 13 ساله اش توسط يک راننده مست در تصادف کشته شد موسسه مادران عليه رانندگان مست را تاسيس کرد. او تمام انرژي اش را روي اطلاع رساني مدام در مورد اين نوع رانندگان گذاشت. او مي گويد: «در روز مرگ دخترم به خودم قول دادم عليه اين قاتل خاموش مي جنگم و سال هاي بعد را براي مردم کم خطرتر مي کنم.» در اصل با مواجهه با بحران و يا حادثه بد، يافتن هدف و منظور، نقش مهمي در بازتواني ايفا مي کند. هر کس به نوعي اين کار را انجام مي دهد. شرکت در اجتماعات و فعاليت هاي مثبت، تقويت ابعاد معنوي و مشارکت در فعاليت هايي که برايتان با معني است.

اجتماعي تر باشيد:
داشتن افرادي حمايت گر در اطراف خود فاکتوري حفاظت کننده است که طي بحران به کمک افراد مي آيد. داشتن افرادي که بتوان به آنها اعتماد کرد بسيار مهم است. وقتي در مورد مشکل خود با دوست يا عزيزي صحبت مي کنيد اگر چه مشکل را برطرف نمي کند اما باعث تقسيم احساسات شده، حمايت به دست مي آوريد، بازخوردهايي مثبت از آنها به شما مي رسد و راه حل هاي ممکن را براي حل مشکل مي شنويد.

با آغوش باز به استقبال تغيير برويد:
استقبال از تغييرات بخش ضروري انعطاف پذيري است. با يادگيري نحوه تطابق پذيري بيشتر، وقتي با بحران روبه رو شويد در پاسخ به آن مجهز تر هستيد. مردمي که انعطاف پذيري دارند از وقايع زندگي به عنوان فرصتي استفاده مي کنند تا جهت دهي تازه اي پيدا کنند. در حالي که بعضي ها ممکن است با بروز تغييرات ناگهاني، خرد شوند، اين افراد خود را تطابق داده و بر آن غلبه مي کنند.

به خودتان برسيد:
در مواقع تنش و بروز مشکل، آدم ها به راحتي نيازهايشان را فراموش مي کنند. کاهش اشتها، عدم تحرک و ورزش و عدم خواب کافي همگي واکنش هايي است که در شرايط بحران همه با آن روبرو مي شوند. ياد بگيريد حتي در شرايط سخت و مشکل هم به خودتان برسيد و روي نيازهايتان تمرکز کنيد. زماني براي انجام کارهاي مورد علاقه اختصاص دهيد. وقتي به نيازهايتان توجه کنيد، سلامت کلي خود را تقويت کرده و آن وقت قادريد از مهارت هايتان براي حل مشکل استفاده کنيد.

مهارت حل مشکلات را ياد بگيريد:
تحقيقات نشان مي دهد افرادي که مي توانند براي مشکلات راه حلي پيدا کنند بهتر مي توانند با مشکل کنار بيايند. وقتي با چالشي جديد روبه رو مي شويد فهرستي از راهکارهاي بالقوه اي که مي توانيد به وسيله آنها مشکل را حل کنيد، تهيه کنيد. استراتژي هاي مختلف را سنجيده و روي روشي منطقي براي حل مشکل تمرکز کنيد. وقتي به طور منظم روي مهارت هاي حل مشکل تمرين کنيد در زمان بروز ناگهاني بحران و چالش، آمادگي بهتري داريد.

اهدافتان را مشخص کنيد:
شرايط بحران، ترسناک و ناراحت کننده است. حتي ممکن است به نظر برسد اين شرايط برطرف شدني نيست. افرادي که انعطاف پذيري دارند اين شرايط را با روشي واقع گرايانه مي بينند و بعد اهدافي منطقي براي حل مشکل پيدا مي کنند. وقتي شديدا درگير مشکلات مي شويد، يک گام به عقب برداشته و ببينيد قبل از آن چه شرايطي بوده است. بعد همه راه حل هاي ممکن را در ذهن بياوريد و بعد آنها را به مراحل قابل اجرا تقسيم کنيد.

براي حل مشکلات، گام تازه اي برداريد:
اگر مشکل را به حال خود بگذاريد فقط بحران را طولاني تر کرده ايد. در عوض، فورا براي حل مشکل اقدام کنيد. ممکن است راه حل ساده نبوده و يا سريعا به دست نيايد اما شما بايد براي بهتر کردن شرايط و کاهش تنش، اقدام کنيد.

مهارت هايتان را بيشتر کنيد:
ساخت انعطاف پذيري ممکن است زمان بر باشد اما اصلا نااميد و خسته نشويد. طبق نظر دکتر راس نيومن تحقيقات نشان داده است انعطاف پذيري يک موضوع فوق العاده و غيرقابل تصور نيست بلکه کاملا معمولي است و همه مي توانند آن را ياد بگيرند. اين قابليت، با رفتار و عملکرد خاصي تعريف نمي شود و از هر فرد به فرد ديگر متفاوت است بنابراين اگر روي خصوصيات متداول افراد با انعطاف پذيري بالا تمرکز مي کنيد کار خوبي است اما يادتان باشد با تکيه بر قدرت و توان خودتان آن را اجرا کنيد.

دوشنبه 21 دي 1388  منيع :  روزنامه ابتکار

 

 

 

 

 

صفحه اصلي .  مقالات  .  نرم افزار  .  لينکها   ثبت لينک .  تماس با ما  .  تبليغ در لينکستان 

 

لينک به سايت‌ها و وبلاگ‌ها، به معناي تائيد ديدگاهها، مطالب و محتوايشان نيست.

 

تمامي حقوق سايت حاضر محفوظ و متعلق به لينكستان ميباشد.
Copyright © 2003-2019 Linkestan.com, All rights reserved

 " استفاده از مطالب، فقط با ذکر نام و لينک سايت مجاز است "