لينکستان سايتهاي ايراني

 

مقالات لينکستان
فرهنگ و هنر  
 


بازگشت به فهرست مقالات

 

تنبلي و راه‌هايي براي رفع آن

آيا شما اهل اهمال و دفع الوقت هستيد؟ اگر شما نيز مثل بسياري از آدم ها باشيد، پاسخ اين سوال مثبت است. اما اين احتمال هست که شما نخواهيد با اضطرابات حاصل از زندگي اهمال کارانه سر کنيد. ممکن است بيشتر کارها را در حاليکه ميل به انجامشان داريد به تعويق بيندازيد، و به دلايلي به طفره رفتن و تعلل ورزيدن ادامه دهيد. اين روال مسامحه کاري از جنبه هاي بسيار خسته کننده زندگي است. اگر شما به سختي گرفتار اين حالت باشيد کمتر روزي مي گذرد که نگوييد «مي دانم بايد آن کار را سامان دهم، اما باشد براي بعد.» گناه اين نقطه ضعف را به سادگي نمي توان متوجه عوامل بيروني دانست. تعلل ورزيدن و ناراحتي هاي حاصله از آن تماما به خود شما بستگي دارد.

چند نمونه از اهمال کاري و تنبلي متداول

بعضي زمينه هايي را که در آن انتخاب «تعلل ورزي» بسيار سهل تر از انتخاب «عمل» است عبارتند از :

1 ) ادامه دادن به شغلي که امکاني براي رشد و پيشرفت ندارد.
2 ) اصرار بر حفظ روابطي که نابسامان شده است. متاهل يا مجرد ماندن فقط به اميد اين که اوضاع بهتر خواهد شد.
3) امتناع از کوشش در حل مشکلاتي که در روابط مختلف پيش مي آيند، از قبيل مشکلات جنسي - خجالت و يا ترس. به جاي اين که اقدامي سازنده به عمل آوريد فقط منتظر مي مانيد تا اوضاع خود به خود بهبود يابد.
4) بي توجهي به اعتياداتي از قبيل الکليسم - مواد مخدر، قرص هاي آرام بخش يا سيگار. به خود مي گوييد «هر وقت آمادگي داشتم آن را ترک مي کنم » در حالي که مي دانيد به تعويق انداختن اين کار به سبب ترديدي است که نسبت به توانايي خود داريد.
5) به تعويق انداختن کارهاي دشوار يا کم اهميت نظير نظافت منزل.
6) طفره رفتن از مواجهه با ديگران مثلا يک شخص بلند مقام يا يک دوست; با ماندن در انتظار فرصت مناسب کم کم به اين نتيجه مي رسيد که چنين برخوردي لازم نيست، در حالي که ممکن است اين مواجهه روابط شما را، يا کيفيت خدمات را، بهبود بخشد.
7) تصميم به شروع رژيم غذايي مناسب از فردا يا هفته بعد. البته چون «به تعويق انداختن» از رژيم گرفتن آسان تر است مي گوييد «فردا رژيم مي گيرم;» فردايي که هيچوقت نخواهد آمد.
8) به تعويق انداختن کارها به بهانه خواب يا خستگي.
9) خستگي و بهانه ، احساس کسالت و ملال و مريض شدن، شيوه هاي عالي براي تعلل ورزيدن است.

دلايل ادامه اهمال کاري و تنبلي

ريشه اهمال کاري و تنبلي کردن را مي توان در خود فريبي و فرار از قبول مسئوليت دانست. در اينجا مهمترين بازده هاي مسامحه کاري را ذکر مي کنيم:

1) تعويق هر امر به شما امکان مي دهد تا از فعاليت هاي ناخوشايند فرار کنيد.
2) از راه خود فريبي مي توانيد احساس آرامش کنيد.
3) تا زماني که به تعلل ورزي خويش ادامه مي دهيد مي توانيد پيوسته همانگونه که هستيد باقي بمانيد.
4) با احساس ملال، کسي يا چيزي را موجب اندوه خود دانسته و سرزنشش مي کنيد، تا مسئوليت را از دوش خود برداريد و متوجه امر کسالت آور بيروني کنيد.
5) با انتظار بهتر شدن اوضاع مي توانيد بنشينيد و دنيا را به خاطر اندوه خود سرزنش کنيد; اما اوضاع هيچگاه به نفع شما تغيير نمي کند، اين يک شيوه عالي براي اجتناب از کار کردن است.
6) با دوري گزيدن از فعاليت هايي که مستلزم مخاطره است براي هميشه از احتمال شکست دوري مي کنيد.
7) آرزو مي کنيد که خواسته هايتان خود به خود برآورده شوند.
8) ابراز همدردي ديگران و دلسوزي شخص خودتان را جلب مي کنيد تا به خاطر احساس اضطراب شما که ناشي از انجام ندادن کارهايي است که نتواسته ايد بکنيد همواره دلسوزتان باشند.
9) با اجتناب از کار مي توانيد از موفقيت فرار کنيد. در نتيجه از احساس آدم خوب و لايق بودن و بلکه پذيرش مسئوليت هايي که موفقيت به همراه دارد نيز احتراز خواهيد کرد.

چند روش براي از بين بردن اهمال کاري و تنبلي

1 ) يک روز تصميم بگيريد که فقط به زمان حال بينديشيد، و سعي کنيد آن پنج دقيقه را صرف انجام کاري که «مي خواهيد» بکنيد. در اين فاصله کوتاه از به تعويق انداختن آنچه موجب ارضاي خاطر شماست اجتناب کنيد.

2) بنشينيد و شروع به کاري کنيد که به تعويق افکنده ايد: نوشتن يا خواندن کتابي که قصد داشته ايد. خواهيد ديد که اهمال شما هيچ ضرورتي نداشته، زيرا همين که تعلل را کنار بگذاريد، دست زدن به کار دلخواه را به احتمال زياد دلپذير و لذتبخش خواهيد يافت. شروع به اجراي کار مورد نظر عملا موجب مي شود تا اضطراب خود را نسبت به انجام تمامي آن کار فراموش کنيد.

3) وقت مشخصي را تعيين کنيد و اين وقت را منحصرا به انجام کاري که به تعويق انداخته ايد اختصاص دهيد. خواهيد ديد که همين پانزده دقيقه کوشش کل مشکل تعلل ورزي شما را از ميان برمي دارد.

4) خود را مهمتر از آن بدانيد که با اضطراب درباره کارهايي که بايد به انجام برسانيد زندگي کنيد. بار ديگر که مي بينيد اضطراب ناشي از تعويق کاري ناراحتتان مي کند، به ياد بياوريد مردمي که خويشتن را دوست دارند اينگونه خودشان را آزار نمي دهند.

5) زمان حال را با دقت بررسي کنيد. ببينيد اکنون از چه چيز اجتناب مي نماييد و شروع به مقابله و مبارزه با ترس از زندگي، مثبت و سازنده کنيد. به تعويق اندازي موجب نگراني نسبت به امري در آينده مي شود و اين نگراني جانشين زمان حال شما مي شود.

6) تصميم بگيريد و عمل کنيد; حالا، رژيم غذايي متناسب را شروع کنيد; همين الان. به اين طريق است که با مشکلات خود مقابله خواهيد کرد. با عمل در «همين لحظه» عمل کنيد. تنها چيزي که مانع شما مي شود خود شما، و انتخاب هاي بيمارگونه اي است که به عمل آورده ايد زيرا قدرت خودتان را باور نداشته ايد. خيلي ساده است فقط عمل کنيد.

7) نگاه دقيقي به زندگي خود بيندازيد; اگر مي دانستيد فقط شش ماه ديگر زنده خواهيد بود، آيا همين روش ها و همين کارها را انتخاب مي کرديد؟ ديگر به خود نگوييد که عملکردتان بايد خوب باشد. به خاطر داشته باشيد که نفس عمل کردن بسيار مهمتر است.

8) در به عهده گرفتن کاري که از آن پرهيز داريد شجاع باشيد. يک عمل شجاعانه مي تواند همه ترس هاي شما را از بين ببرد. ديگر به خود نگوييد که عملکردتان بايد خوب باشد. به خاطر داشته باشيد که نفس عمل کردن بسيار مهمتر است.

9) تصميم بگيريد که تا لحظه خوابيدن خسته نشويد اجازه ندهيد که خستگي يا بيماري، وسيله اي براي فرار از کار يا به تعويق انداختن آن شود.
10) کلمات «اميد» ،«آرزو» و«شايد» را از فرهنگ لغات خود حذف کنيد. اين کلمات، ابزار به تعويق اندازي کارها هستند. هر وقت اين کلمات وارد ذهن شما مي شوند، جملات تازه اي را جانشين آنها سازيد، مثلا جمله «اميدوارم کارها رو به راه شوند» را به جمله «آن کار را عملي خواهم ساخت» تبديل کنيد.

11) رفتارهاي منتقدانه خود را هر روز يادداشت کنيد. با نوشتن، دو منظور زير حاصل خواهد شد:
الف) چگونگي بروز رفتار انتقادي را در زندگي خود مشاهده خواهيد کرد.
ب) تعداد دفعاتي که انتقاد مي کنيد، نوع انتقاد، وقايع و افرادي که به اين حالت شما مربوط مي شوند، مشخص مي گردند. همچنين از انتقاد کردن دست برخواهيد داشت، زيرا نوشتن موارد آن در يادداشت روزانه عملا کار بسيار دردناکي مي شود.

12) اگر دلتان مي خواهد دنيا تغيير کند، شکوه و شکايت نکنيد. کاري بکنيد به جاي اين که لحظات خود را با انواع نگراني هاي اختلال آميز نسبت به کارهاي عقب مانده بگذرانيد، با اين نقطه ضعف فلاکت بار مبارزه کنيد و پيوسته در لحظه حال زندگي کنيد. يک فرد عمل کننده باشيد، نه آرزو کننده يا اميدوار يا انتقاد کننده.

دوشنبه 30 آذر 1388  منيع :  روزنامه ابتکار

 

 

 

 

 

صفحه اصلي .  مقالات  .  نرم افزار  .  لينکها   ثبت لينک .  تماس با ما  .  تبليغ در لينکستان 

 

لينک به سايت‌ها و وبلاگ‌ها، به معناي تائيد ديدگاهها، مطالب و محتوايشان نيست.

 

تمامي حقوق سايت حاضر محفوظ و متعلق به لينكستان ميباشد.
Copyright © 2003-2019 Linkestan.com, All rights reserved

 " استفاده از مطالب، فقط با ذکر نام و لينک سايت مجاز است "